Körösnagyharsány Községi Önkormányzat, mint ajánlatkérő az Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési program keretében megvalósuló CCC című, ROHU 200  című pályázathoz kapcsolódóan „Árusító faházak beszerzése”

ajánlatot kér a pályázati felhívás és mellékleteiben foglaltaknak, illetve a vonatkozó szabályoknak megfelelően „ Kettő darab Árusító faházak beszerzése”:

 

 1. Árusító faházak beszerzéséhez költségelemhez
 2. A fenti feladatok költségkerethez (projekt összköltsége bruttó 15 500 Euro) való illeszkedés. A kettő darab árusító faházak beszerzésére a pályázatból biztosított költség:
 3. 6000 EURO.
 4. Műszaki-szakmai tartalom:
  1. A faházak alkalmas legyen a hagyományos tárgyak, például zöldségfélék bemutatására.
  2. Mérete: 3*4m (ajtó és kijelző ablak)
  3. Tartalmaznia kell a faháznak egy ablakot mely lehetőséget nyújt az áruk bemutatására, egy ajtó mely biztosítja a hozzáférést.
  4. Bitumenes vastag lemez tető.
  5. Hosszú távú használatra kell megfeleljen, biztosítva a fenntarthatóságot.
  6. 2019.szeptember 6.-ra készen, összeszerelve kell legyen

 

Ajánlattételi felhívás + Felolvasó lap + Nyilatkozat + Árusító faházak beszerzéseÁrusító faházak beszerzése (letöltés)

Körösnagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

…/2018. (… ...) számú önkormányzati rendelete

a

Körösnagyharsány Község településkép védelméről

(egységes szerkezetben)

/TERVEZET/

Körösnagyharsány Községi Önkormányzat a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: Tktv) 12. § (2) bekezdés a)- h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a településkép védelme érdekében megállapítja Körösnagyharsány Község településkép védelméről szóló rendeletét (továbbiakban: TKR), és jóváhagyja a településképi arculati kézikönyvet (továbbiakban TAK) és elrendeli azok együttes alkalmazását.

 1. I. FEJEZET

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

 1. 1. A rendelet célja, hatálya és értelmező rendelkezések

1 §

 • A rendelet célja Körösnagyharsány Község sajátos településképének – a szakmai szervezeteken túl széleskörű társadalmi bevonással, konszenzus által történő – védelme és alakítása:
 • a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelem (a továbbiakban: helyi védelem) meghatározásával, a védetté nyilvánítás a védelem megszüntetés szabályozásával;
 • településképi szempontból meghatározó területek meghatározásával;
 • településképi követelmények meghatározásával;
 • településkép-érvényesítési eszközök szabályozásával;
 • településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer alkalmazásával.
 • A helyi védelem célja:
 • A – nemzeti közös kulturális kincs részét képező – helyi építészeti örökség fenntartása, megőrzésével, védelmével összhangban lévő használata és bemutatása.
 • A település településképe és történelme szempontjából meghatározó építészeti örökség kiemelkedő értékű elemeinek védelme, a jellegzetes karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása.
 • A településképi szempontból meghatározó területek: a település azon területrészei, melyekben településképileg is érzékelhetőek a történeti, szerkezeti, használati, nemzeti, gazdálkodási, stb. sajátosságok, eltérések.
 • A rendelet területi hatálya

  Bővebben: Körösnagyharsány Község településkép védelméről

Alkategóriák

A Joomla! csapat legfrissebb hírei

Kapcsolat

Körösnagyharsány Község Önkormányzata

 • 5539 Körösnagyharsány Kossuth tér 8.
 • Tel: 66/499-001 - Igazgatás
 • Tel: 66/499-184 - Adó-szociális és pénzügy
 • Fax: 66/499-044
 • Email: knhph@freemail.hu
 • GPS: 47.004829, 21.639629
Ügyfélfogadás:
 • hétfő 8.00-12.30
 • kedd 8.00-12.30
 • szerda 8.00-12.30
 • csütörtök 12.30-16.00
 • péntek 8.00-12.00 
Pénztári órák:
 • kedd 8.30-12.00
 • csütörtök 12.30-16.00

Közadatkereső

Ügyfélfogadási idő

hétfő
08:00 - 12:00
kedd
08:00 - 16:00
szerda
08:00 - 12:00
csütörtök
08:00 - 12:00
péntek
08:00 - 12:00
szombat
N I N C S
vasárnap
N I N C S