Felhívom a Körösnagyharsány Község közigazgatási területén elhelyezkedő földterületek használóinak figyelmét, hogy Körösnagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendeletével rendelkezettönkormányzati rendeletével rendelkezett a mezei őrszolgálat felállításáról. A Körösnagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015 (VIII. 01.) önkormányzati rendeletea mezei őrszolgálatról szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításával az őrszolgálat 2016. január 1. napjától működik.

A rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a rendelet területi hatálya Körösnagyharsány település közigazgatási területéhez tartozó  termőföldekre – ide nem értve az erdőt, a halastavat - terjed ki.

A rendelet személyi hatálya kiterjed mindazon természetes személyre, jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, aki az (1) bekezdésben meghatározott ingatlan használója, amennyiben  használója ismeretlen, az ingatlan tulajdonosa (a továbbiakban együtt: érdekelt).

A mezei őrszolgálati feladatokat az Önkormányzat egy fő mezőőr alkalmazásával látja el.

A mezei őrszolgálat működtetése érdekében a földhasználók mezőőri járulékot kötelesek fizetni. A mezőőri járulék mértéke egy naptári évre a rendeletben meghatározott termőföld esetében – ide nem értve az erdőt, a halastavat –minden megkezdett hektár után 1.500 forint/év.

A mezőőri járulék összegét a képviselő-testület évente, a tárgyévet megelőző év november 30-ig vizsgálja felül.

A járulék megállapításához a szükséges bevallásokat első ízben 2016. április 30. napjáig kell beadni a Körösnagyharsány Községi Önkormányzat helyi adós ügyintézőjéhez (5539 Körösnagyharsány, Kosuth tér 8.), személyesen vagy postán az 2016. január 1. napján hatályos állapotnak megfelelően. A járulék fizetési határideje minden év június 30.

A bevalláshoz szükséges nyomtatvány átvehető az önkormányzatnál személyesen, vagy letölthető a www.korosnagyharsany.hu honlapról. A honlapon elérhető a fent hivatkozott önkormányzati rendelet, és egyéb hasznos tudnivalókról is értesülhetnek.

A mezőőri járulék bevezetésével kapcsolatosan a Körösnagyharsány Község Önkormányzata egy igényfelmérést készít a mezőőri járulék bevezetéséről. Kérem a melléklet kérdőívet név nélkül a mellékelt borítékban visszajuttatni 2015. szeptember 15-ig a Körösnagyharsány Község Önkormányzat helyi adó ügyintézőjének (5539 Körösnagyharsány, Kossuth tér 8.).

Máté Pál

polgármester